Psychiatra profesor Marcin Wojnar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca uwagę, że leczenie chorych na schizofrenię musi być kompleksowe i obejmować nie tylko odpowiednią farmakoterapię, ale również rehabilitację, która pozwoli na powrót do życia w społeczeństwie.

Reklama

Psychiatra doktor Marek Balicki dodaje, że wyzwaniem w leczeniu schizofrenii jest brak współpracy pacjenta z lekarzem. Chorzy często przerywają przyjmowanie leków, co powoduje nawrót choroby i częstsze hospitalizacje. Rozwiązaniem byłyby leki o przedłużonym działaniu, ale pacjenci nie mają do nich dostępu.

Schizofrenia to choroba psychiczna związana z nienaturalnym postrzeganiem rzeczywistości. Może się objawiać omamami i urojeniami słuchowymi lub wzrokowymi. W Polsce rocznie schorzenie to diagnozuje się u prawie 16 tysięcy osób, w sumie liczbę chorych szacuje się na 380 tysięcy.