Prezes Jędrzejczyk podkreśla, że NFZ chce premiować jakość i dostępność usług. Dodaje, że w przyszłości opinia pacjentów może stać się jednym z kryteriów przyznania premii finansowej placówkom.
Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około czterech minut. Jest przeznaczona dla pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Można ją wypełniać do końca listopada - w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu oraz w wersji papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach wojewódzkich oddziałów NFZ oraz ich delegatur.

Reklama