Na terenach występowania zachorowań, szczególnie w obozach uchodźców, wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa i zintensyfikowano działania na rzecz poprawy higieny. Rozdawana jest woda pitna, przybory do higieny i środki dezynfekcyjne.

Reklama

Kurdyjski serwis Ruda.net informuje, że obecna liczba zachorowań jest wciąż mniejsza niż w trakcie dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby niż 7 lat temu. Wtedy w całym Iraku zachorowało około 7 tysięcy osób, zmarło 10.

Cholera to choroba zakaźna przewodu pokarmowego, którą można się zarazić spożywając jedzenie lub wodę skażoną bakterią - przecinkowcem cholery.