Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc profesor Paweł Śliwiński podkreślił, że POChP rozwija się głównie u palaczy i prowadzi do niewydolności oddechowej. Objawy choroby to duszność, przewlekły kaszel i kłopoty z oddychaniem.

Reklama

Wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera powiedziała, że ważnym elementem narodowego programu zdrowia publicznego będzie zwalczanie czynników wywołujących różnego rodzaju przewlekłe schorzenia, w tym również astmę i POChP.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest mało znana w społeczeństwie. Według badań w 2013 roku zaledwie 3 procent Polaków słyszało o POChP, a w tej grupie niewielu potrafiło prawidłowo rozwinąć ten skrót.