W Warszawie odbędzie się między innymi dzień otwarty w Muzeum Narodowym, a także w Muzeum Sportu i Turystyki. Z kolei w Muzeum Powstania Warszawskiego zaplanowano trzy projekcje filmowe, dostosowane do możliwości percepcyjnych osób niepełnosprawnych.

Reklama

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w codzienne życie. Dzień jest również okazją do zwiększenia świadomości opinii publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważnym tematem poruszanym podczas obchodów są też bariery architektoniczne.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie żyje około miliarda ludzi niepełnosprawnych. Z tej liczby około 200 milionów osób jest dotkniętych taką dysfunkcją w stopniu ciężkim. W samej Unii Europejskiej żyje blisko 80 milionów osób niepełnosprawnych.

Ostatnie dane dotyczące Polski pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego sprzed trzech lat. Zgodnie z nimi, w naszym kraju mieszka około 4 milionów 700 tysięcy osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 12 procent ludności.
Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Niższa jest liczba osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym.

Według danych rządu, większość osób niepełnosprawnych wciąż pozostaje poza rynkiem pracy. W 2013 roku ponad 2 miliony 700 tysięcy z nich było biernych zawodowo, prawie 480 tysięcy pracowało, a niemal 100 tysięcy było zarejestrowanych jako bezrobotni.

Reklama

Relatywnie najlepiej przedstawiała się sytuacja osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, w tej grupie poziom aktywności zawodowej wynosił prawie 27 procent. W najtrudniejszej sytuacji były osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których poziom aktywności zawodowej wynosił niemal 5 procent.

Reklama

W 2006 roku ONZ przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów, takie osoby mają prawo do wolności, bezpieczeństwa i swobody poruszania się. Chodzi o dostęp do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, ale także o życie prywatne i rodzinne oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku.

Ponadto, w trzecią niedzielę marca jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy.