Prawidłowy słuch ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku dzieci umożliwia normalny rozwój - fizyczny, ale też emocjonalny. Niedosłyszenie powoduje problemy z mową, a więc brak możliwości codziennego naturalnego porozumiewania się z rodziną czy rówieśnikami. Maluch ma trudności z adaptacją wśród kolegów i koleżanek, co może zniechęcać do zabawy i nawiązywania nowych kontaktów.

Reklama

U dorosłych problem ze słuchem jest często przyczyną wstydu. Ile razy można prosić o powtórzenie? Co odpowiedzieć, gdy nie zrozumiało się pytania? Problemy ze słuchem utrudniają podstawowy aspekt życia w społeczeństwie – komunikację werbalną. Uniemożliwiają też podjęcie wielu działań, wyłączają z części rozrywek, skłaniając wiele osób do izolacji. Nie musi tak być.

Przywrócony słuch

Świat osoby niedosłyszącej może zostać całkowicie odmieniony przez podjęcie leczenia przy pomocy implantów słuchowych. Ogromne znaczenie implantacji doceniają rodzice dzieci z problemami ze słuchem. U najmłodszych mają one znaczący wpływ na rozwój i naukę mowy. - Po pierwszych ustawieniach implantu muszę przyznać, że dziecko zaczęło rozwijać się niesamowicie, fantastycznie korzystało ze słuchu. Ruszyła lawinowo mowa, zaczęły pojawiać się różne spółgłoski, których jej mowa była do tej pory pozbawiona. Po pierwszym implancie nasza córka, jak to się potocznie mówi, złapała wiatr w żagle - opowiada Pani Agnieszka Kotusz, mama Irminy. U starszych dzieci implant słuchowy pozwala na nawiązywanie relacji, zdobywanie przyjaciół i naukę umiejętności interpersonalnych. - Bardzo poprawił się kontakt społeczny Basi, relacje w grupie rówieśników. Bardzo rzadko wymaga wsparcia ze strony nauczycieli i nie ma w tej chwili już żadnych barier w kontaktach z dziećmi słyszącymi. Stała się swobodna i otwarta, właściwie w każdej sytuacji - tak o efektach implantacji opowiada mama Basi, Magdalena Popowska.

Implanty u osób dorosłych i starszych pozwalają na powrót do utraconego świata dźwięków. Tym samym osoby wcześniej niedosłyszące pomogą ponownie cieszyć się codziennym życiem.

Poznaj prawdziwe historie osób, które pokonały problem niedosłuchu, dostępne na platformie internetowej „Razem dla Słuchu”.