Chodzi przede wszystkim bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów - wyjaśnia prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podczas Forum Rynku Zdrowia. Będą na przykład analizowane konkretne przypadki, dlaczego w jednym szpitalu częściej dochodzi do zakażeń niż w innym.

Reklama

Agnieszka Pachciarz dodała, że premiowane będzie racjonalne stosowanie antybiotyków. W związku z narastającym zjawiskiem lekooporności, pacjent powinien otrzymać antybiotyk wtedy, kiedy trzeba, a nie być obciążany niepotrzebnie.

Ekspert ochrony zdrowia doktor Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego podkreśla, że zwrócenie większej uwagi na jakość wpłynie na ograniczenie powikłań u pacjentów.

NFZ planuje wprowadzenie kryteriów oceny bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz stosowania antybiotykoterapii w przy zawieraniu kontraktów na leczenie w przyszłym roku.