Agnieszka Pachciarz - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, że praw pacjenta jest wiele a podręcznik je porządkuje i przedstawia w różnych aspektach. Według niej, wiedza na ten temat i świadomość jest ciągle zbyt mała, dlatego podręcznik pomoże pacjentowi, by czuł się bezpieczniej.

Reklama

Tomasz Filarski z Małopolskiego Oddziału NFZ mówi, że przede wszystkim pacjent musi mieć dobry dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Po to została stworzona ta instytucja, by on w możliwie najkrótszym czasie - najlepiej tego samego dnia - odpowiadał na potrzeby chorych. Podkreślił, że przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia ubezpieczeni mogą korzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

W podręczniku są też m.in. informacje na temat leczenia w krajach Unii Europejskiej.