Jak podkreśla psycholog Alicja Gałązka osoba uzależniona od pracy nie wie, co zrobić z wolnym czasem i nie umie odpoczywać.

Reklama

Psychoterapeutka podkreśla, że bardzo ważna jest równowaga w życiu. Nie można poświęcać 99 procent swojego czasu na pracę czy obowiązki domowe. Warto znaleźć czas tylko dla siebie, na swoje przyjemności.

Uzależnienie od pracy prowadzi do rozpadu więzi rodzinnych i społecznych. W Polsce nie ma danych, ilu jest pracoholików.

Eksperci szacują, że problem ten może dotyczyć nawet kilkunastu procent osób aktywnych zawodowo. Najczęściej są to osoby prowadzące własną firmę lub wykonujące wolny zawód oraz perfekcjoniści i ludzie ambitni.