W Polsce udaru mózgu doznaje rocznie ok. 75 tys. osób. U większości pozostawia trwały ślad w postaci niepełnosprawności i jest główną przyczyną inwalidztwa u osób po 40 roku życia.

Reklama

Jednym z najbardziej dokuczliwych i bolesnych następstw udaru mózgu jest niesprawność ruchowa, spowodowana niedowładem lub wzmożonym napięciem mięśniowym, określanym jako spastyczność poudarowa.

Obecna na konferencji Agnieszka Prasol w styczniu 2010 roku doznała udaru krwotocznego z naczyniaka tętniczo-żylnego. Oprócz niedowładu lewej ręki, po pewnym czasie pojawiła się u niej spastyczność. - Nagle z osoby aktywnej i samodzielnej stałam się osobą kompletnie zależną od innych, wymagającą ciągłej rehabilitacji pod nadzorem specjalistów - opowiada. - Wstrzyknięcie toksyny bardzo ułatwiło mi życie i wykonywanie takich zwykłych czynności, jak chociażby ubieranie się.

Spastyczne napięcie mięśniowe towarzyszy niedowładowi w około 35 proc. przypadków i często stanowi główny problem w rehabilitacji i codziennym życiu, ponieważ jest źródłem dotkliwego bólu. - Toksyna botulinowa stwarza możliwości poprawy w zakresie napięcia mięśniowego, bólu, higieny, samodzielności. Jednorazowa dawka działa 3–4 miesiące i stwarza dogodne okno terapeutyczne, które w dalszych miesiącach pomoże w pokonaniu napięcia mięśniowego i przywracaniu sprawności ruchowej - powiedział prof. Jarosław Sławek z Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów ds.spastyczności. - Brak dostępu polskich pacjentów do skutecznej i powszechnie stosowanej na świecie terapii spastyczności dotyka rocznie około 2000 osób, których jakość życia mogłaby ulec znaczącej poprawie. Leczenie toksyną botulinową to koszt średnio 400 złotych miesięcznie, co przekracza często możliwości finansowe osób po udarze.

Jak powiedział Wojciech J. Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych to, że jesteśmy jedynym poza Rumunią krajem w Europie, który nie refunduje leczenia osób po udarze toksyną botulinową to głównie wina procedur. Jego zdaniem jeszcze w tym roku toksyna botulinowa powinna trafić na listę leków refundowanych.

Reklama

Eksperci apelując o dostęp do toksyny dla chorych ze spastycznością po udarze podkreślali, że wielu z tych pacjentów jest w wieku produkcyjnym i dzięki odpowiedniej terapii mogliby wrócić do pracy.