Decentralizacja zarządzania finansami w służbie zdrowia - tak minister zdrowia uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmian.

Reklama

Według projektu resortu, o planowaniu leczenia oraz inwestycjach medycznych w większym stopniu będą decydować regiony. Zostanie zlikwidowana sytuacja, gdy NFZ sam wyceniał procedury, a potem za nie płacił. Teraz te dwie funkcje mają zostać rozdzielone, a wyceną procedur zajmie się Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Pieniądze ze składki zdrowotnej będzie dzielić ministerstwo pomiędzy regionalne oddziały NFZ.

Minister zapewnił, że nowy system będzie premiował te placówki zdrowotne, które leczą szybciej i skuteczniej.

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zapewnił, że projekt decentralizacji nie jest powrotem do systemu Kas Chorych. Oddziały regionalne NFZ pozostaną, ale nieco zmienią się ich kompetencje. Zamiast centrali NFZ, powstanie instytucja, która będzie kontrolować wydatki regionalnych oddziałów NFZ.

Minister Bartosz Arłukowicz kilkakrotnie podkreślał, że propozycje, które przedstawił, zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym.