Zgodnie z raportem, w 2011 r. 2,5 mln osób na całym świecie zakaziło się HIV, a 1,7 mln osób zmarło z powodu AIDS.

Reklama

Prezentacja raportu odbyła się w Ministerstwie Zdrowia, gdyż w tym roku Polska przewodzi Radzie Koordynacyjnej Programu UNAIDS. Funkcję przewodniczącego sprawuje wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.

Ponad połowa z 25 krajów o niskich i średnich dochodach należy do Afryki Subsaharyjskiej, czyli regionu dotkniętego problemem HIV w największym stopniu. Z raportu wynika, że w porównaniu z 2001 r. udało się znacząco zredukować liczbę nowych zakażeń: o 73 proc. w Malawi, 71 proc. w Botswanie, 68 proc. w Namibii, 58 proc. w Zambii, 50 proc. w Zimbabwe oraz o 41 proc. w RPA i Suazi.

Autorzy raportu informują, że w ostatnich sześciu latach o 1/3 udało się zmniejszyć liczbę zgonów z powodu AIDS w Afryce Subsaharyjskiej. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat do 59 proc. wzrosła tam liczba osób mających dostęp do terapii.

Z raportu wynika, że w ostatnich dwóch latach liczba nowych zakażeń HIV wśród dzieci spadła o 23 proc. W okresie od roku 2009 do roku 2011 liczba dzieci nowo zakażonych HIV w sześciu krajach: Burundi, Kenii, Namibii, RPA, Togo oraz Zambii spadła co najmniej o 40 proc.

Reklama

Pomiędzy rokiem 2001 a 2011, szacunkowa liczba osób żyjących z HIV w Europie Wschodniej i Azji Centralnej wzrosła z 970 tys. do 1,4 mln. Odnotowano 21 proc. wzrost liczby zgonów z powodu AIDS w tym regionie, od 2005 do 2011 roku: z 76 tys. do 92 tys.

Autorzy raportu podkreślają, że w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, zasięg leczenia HIV pozostaje na niskim poziomie: ma do niego dostęp 25 proc. osób spełniających kryteria. Jedynie w dwóch krajach regionu osiągnięto ponad 60-proc. dostęp do leczenia: w Gruzji i w Rumunii.