Oba produkty pochodzą z Cypru. Wstępne badania wykazały obecność niedeklarowanych substancji farmakologicznie czynnych takich jak dimetylosildenafil (pochodna sildenafilu) i ikaryny.

Reklama

Jak powiedział PAP rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar, właściwym inspektorom sanitarnym wydano polecenie podjęcia natychmiastowych działań w sprawie wycofania z obrotu suplementów diety.

Inspektorzy zostali zobowiązani do poboru reprezentatywnych próbek innych serii produktów obecnych na rynku, a także powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z wprowadzeniem do obrotu - jako środków spożywczych - produktów niebezpiecznych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zafałszowania ich składu niedozwolonymi substancjami farmakologicznie czynnymi - powiedział Bondar.

Sanepid ma także dokonać powiadomień alarmowych w ramach europejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności, kto produkuje lub wprowadza do obrotu środek spożywczy zepsuty lub zafałszowany, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa w stosunku do środków spożywczych o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3.