Lista została opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia w sobotę. Znalazły się na niej m.in. dodatkowe leki stosowane w terapii cukrzycy, nowotworów, astmy oraz jaskry. Obniżki cen dotyczą m.in. leków przeciwpadaczkowych i przeciwdepresyjnych.

Reklama

MZ informuje, że na marcowej liście znalazło się 216 nowych pozycji. W przypadku ponad 800 leków minister zdrowia wydał decyzje o możliwości rozszerzenia refundacji poza wskazania ujęte w charakterystyce produktu leczniczego. Otrzymały one pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM).

Ponadto z wykazu przekazanego PAP przez MZ wynika, że dokonano 626 obniżek cen leków już refundowanych. W dużej części obniżki nie są znaczące. Z listy usunięto też niektóre medykamenty.

Według analizy IMS Health (firmy specjalizującej się w dostarczaniu informacji i rozwiązań zarządczych dla przemysłu farmaceutycznego), na nowej liście refundacyjnej znalazło się 2847 pozycji leków, o 186 pozycji więcej niż na poprzedniej obowiązującej od stycznia. Usunięto 15 pozycji. Na listę powraca 108 leków finansowanych przez NFZ w 2011 r., znalazły się na niej także 93 leki dotychczas nierefundowane - w większości są to produkty generyczne. Według IMS Health, w przypadku 600 leków poziom odpłatności pacjentów spadnie, a za 547 - chorzy zapłacą więcej.

W ocenie firmy, większość dopisanych pozycji to głównie leki generyczne, czyli specyfiki będące zamiennikiem leku oryginalnego i zawierające te same substancje czynne. Jest tylko jedna nowa molekuła - rosuvastatyna, stosowana w celu obniżenia poziomu cholesterolu.

Reklama

Eksperci podkreślili, że zmiany najbardziej ucieszą pacjentów stosujących paski do badania stężenia cukru we krwi, chorych na fenyloketynurię oraz kupujących produkty mlekozastępcze.

Reklama

Jak wynika z obwieszczenia MZ, wśród leków, których nie było na ostatniej liście refundacyjnej, a które na nią powróciły, znalazły się preparaty stosowane w terapii m.in.: nowotworów, po przeszczepach, schizofrenii, raka piersi w II rzucie hormonoterapii, jaskry, miażdżycy, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, alergii pokarmowych, astmy, cukrzycy oraz padaczki.

Obniżki cen dotyczą m.in. leków przeciwpadaczkowych, przeciwnowotworowych, przeciwpsychotycznych, przeciwbólowych, przeciwgrzybiczych, przeciwjaskrowych, przeciwdepresyjnych, przeciwcukrzycowych, stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera, w terapii obturacyjnych chorób dróg oddechowych, chorób kości, leków stosowanych w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Rozszerzenie refundacji poza wskazania ujęte w charakterystyce produktu leczniczego dot. m.in. medykamentów stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i przewlekłej chorobie nerek (dzieci do 18. roku życia), profilaktyki zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki (dzieci do 18. roku życia), zaburzeniach rytmu serca (dzieci do 18. roku życia), zaburzeniach krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnieniu wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, leczeniu poronień, padaczki, a także leków przeciwbólowych stosowanych u chorych na nowotwory.

To druga lista leków refundowanych w tym roku. Pierwsza obowiązywała od 1 stycznia. Wówczas weszła w życie ustawa refundacyjna, zgodnie z którą lista leków ma być aktualizowana co dwa miesiące w formie obwieszczenia. Styczniowa lista wywołała wiele kontrowersji jeszcze zanim weszła w życie. Eksperci informowali, że usunięto z niej ponad 800 leków. Po apelach ze strony różnych środowisk, w tym pacjentów i lekarzy, Ministerstwo Zdrowia dopisało do projektu listy m.in. leki stosowane po przeszczepach, w leczeniu astmy oskrzelowej dzieci, w łagodzeniu bólu w chorobach nowotworowych i paski do glukometrów.

Styczniowa nowelizacja ustawy refundacyjnej umożliwiła ministrowi zdrowia, po otrzymaniu opinii Rady Przejrzystości (działającej przy AOTM), podejmowanie decyzji o refundacji niektórych leków poza wskazaniami rejestracyjnymi. Do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset wniosków o refundację leków m.in. w przypadkach, gdy okażą się one skuteczne w leczeniu danej choroby, jednak zarejestrowane zostały jako stosowane w przypadku innych schorzeń lub innej grupy wiekowej pacjentów. Rada uznała za zasadne rozszerzenie refundacji m.in. w przypadkach leków onkologicznych i pediatrycznych.

Od stycznia leki refundowane mają stałe ceny i marże. W ocenie MZ ma to doprowadzić do równego dostępu do medykamentów, gdyż nie wszystkie apteki, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, stosowały promocje.

Przed 1 stycznia apteki stosowały często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre można było kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę. MZ uważa, że ustawa refundacyjna zakończy "grę pacjentem" - chodzi o sytuacje, gdy pacjenci zachęcani przez koncerny farmaceutyczne niskimi cenami leków (do których dopłaca państwo), kupowali je bez potrzeby.

Paweł Rozwód, Beata Pieniążek-Osińska (PAP)

bpi/ pro/ jra/