"W ciągu najbliższych 20 lat walka z chorobami niezakaźnymi będzie kosztować świat ponad 30 bln dolarów, 48 procent całego PKB" - oznajmiła Chan na posiedzeniu regionalnego Komitetu ds. Europy WHO, odbywającego się w Baku.

Reklama

Jak zaznaczyła, te choroby niszczą osiągnięcia gospodarcze krajów świata.

"Trzeba działać na rzecz prewencji i leczenia osób, ale nie możemy wyeliminować przyczyn społecznych ich (tzn. chorób) występowania, czyli zanieczyszczeń powietrza, wody, stresu oraz produktów żywnościowych złej jakości" - powiedziała Chan.

Wyraziła przekonanie, że WHO powinna wpływać na przemysł spożywczy, by ograniczała zawartość soli i cukru w swoich produktach, "zwracając szczególna uwagę na zdrowie matek i dzieci".