Centrum w opracowaniu opublikowanym na stronach ministerstwa zdrowia podkreśla, że zakażeń przeważnie można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę. Od początku epidemii HIV/AIDS w Polsce do końca 2010 roku łącznie stwierdzono zakażenie HIV u 13 tys. 926 osób, odnotowano 2 tys. 435 zachorowań na AIDS, a 1 tys. 52 osoby zmarły z przyczyn związanych z tą chorobą. W 2010 roku zgłoszono w Polsce 649 nowych zakażeń HIV.

Reklama

Tak jak w większości krajów, w Polsce HIV dotyka często ludzi młodych. 46 proc. osób, które zakaziły się HIV, nie ukończyło 29. roku życia, w tym 7 proc. w momencie zakażenia nie ukończyło 20. roku życia. Najliczniejszą grupę (84 proc.) wśród osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowią osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat). Co czwarta zakażona osoba w naszym kraju to kobieta. Na świecie natomiast kobiety stanowią już ponad połowę osób żyjących z HIV i odsetek ten rośnie.

W pierwszych latach epidemii w Polsce główną drogę rozprzestrzeniania się zakażeń HIV stanowiło stosowanie dożylnych środków odurzających oraz kontakty homoseksualne pomiędzy mężczyznami.

Od roku 2001 obserwuje się odwrócenie pewnych trendów epidemii. Zakażeniu ulega coraz więcej osób o orientacji heteroseksualnej. Zakażają się one poprzez ryzykowne kontakty seksualne, często połączone ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Niepokojąco rośnie także liczba zakażeń wśród homoseksualistów. Coraz częściej zakażają się osoby młode i bardzo młode.Krajowe Centrum ds. AIDS podkreśla, że na podstawie danych epidemiologicznych można stwierdzić, że w Polsce mamy relatywnie stabilną sytuację dotyczącą HIV/AIDS. Jednak biorąc pod uwagę szybko wzrastającą liczbę zakażeń HIV w krajach europejskich, istnieje potencjalne ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się epidemii w regionie, co może mieć bezpośrednie przełożenie także na sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Reklama

W 2010 roku wykonano 25402 testów w kierunku HIV (dotyczy wyłącznie pacjentów, którym zlecono wykonanie badania), w tym wykryto 285 zakażeń wirusem HIV. Obecnie w Polsce obserwuje się wzrost liczby zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych (homo/heteroseksualnych), szczególnie w populacji osób w wieku 18-49 lat.

Wydłuża się okres przeżycia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS (obecnie nawet do czasu naturalnej śmierci), co pomimo choroby pozwala na powrót do funkcji pełnienia społecznych i rodzinnych.