1 Czy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta spoza miejsca zamieszkania

Reklama

Każdy pacjent ma prawo do opieki medycznej niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajduje. To oznacza, że jeżeli zachoruje, poczuje się gorzej, ulegnie wypadkowi, pomoc musi być mu udzielona. W takiej sytuacji najczęściej korzysta się z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga świadczenia szpitalnego, to szptal również nie może odmówić udzielenia pomocy. Jeżeli to zrobi, musi wskazać innego świadczeniodawcę i w uzasadnionych przypadkach zapewnić transport sanitarny.

2 Czy osoba przewlekle chora musi mieć ze sobą skierowanie

W nagłej potrzebie możemy skorzystać z porady lekarza specjalisty. Do ginekologa, położnika czy stomatologa nie musimy mieć skierowania. Do innych skierowanie jest niezbędne. Dlatego pacjenci przewlekle chorzy i będący pod stałą opieką specjalisty, wyjeżdżając na wakacje poza miejsce zamieszkania, powinni przed urlopem poprosić lekarza prowadzącego o wystawienie skierowania do specjalisty na czas wyjazdu.

3 Jak dostać się do dentysty w czasie urlopu wypoczynkowego

Z pomocy stomatologicznej możemy skorzystać w każdym czynnym gabinecie lub na pogotowiu stomatologicznym. Należy wybierać te gabinety, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Tylko wtedy udzielone świadczenia stomatologiczne będą bezpłatne. Pamiętajmy, że lekarz stomatolog udzieli pomocy tylko w nagłych przypadkach. Wtedy leczenie podstawowe będzie nieodpłatne. Za wszystkie usługi ponadstandardowe (np. znieczulenie) zapłacimy z własnej kieszeni.