Sytuacja różnie wygląda w różnych rejonach stolicy. Najdłużej i najzdrowiej żyje się w Wilanowie (mężczyźni przeciętnie 74 lata), a najkrócej na Pradze Północ - przeciętnie 66 lat. Mieszkańcy stolicy najczęściej zapadają na choroby układu krążenia i nowotwory, ale nierzadkie są choroby psychiczne.

Reklama

Raport pokazuje też dobrą opiekę okołoporodową w stolicy. Na tysiąc urodzeń współczynnik umieralności wyniósł w 2008 roku 4,9 proc., podczas gdy w pozostałych dużych miastach 5,6. Dobra jest też ocena stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Częściej niż pozostałe dzieci w Polsce korzystają z badań profilaktycznych i porad lekarza pierwszego kontaktu. Dzieci i młodzież warszawska jest też wyższa, za to ma niższe ciśnienie niż ogólnokrajowa populacja.

Raport opisuje też stan zanieczyszczenia powietrza w stolicy. Jest wysokie i - jak oceniają specjaliści - stanowi jedną z głównych przyczyn wielu chorób układu oddechowego i krwionośnego.