Wciąż jednak trudno mówić o abstynencji. Jedynie 20,5 proc. młodzieży w wieku 15–16 lat twierdzi, że nigdy nie piło alkoholu, a w grupie 17–18-latków takie deklaracje składa 7,4 proc. Młodzi za to szybciej kończą imprezy. 33,3 proc. 15–16-latków i 56,6 proc. 17–18-latków zadeklarowało, że zdarzyło im się mocno upić. W 2011 r. ten odsetek wynosił odpowiednio 44,5 proc. oraz 65,7 proc.
Reklama
Dziewczyny biorą leki uspokajające dwa razy częściej niż chłopcy
Reklama
Jakich używek próbowała młodzież