Odniósł się do sondażu zrobionego przez CBOS, we współpracy z TUW PZUW o satysfakcji pacjentów ze służby zdrowia.

- Jestem zadowolony z jego wyników. Potwierdzają to, co wychodziło w innych podobnych analizach, a mianowicie, że najbardziej zadowolone z systemu są osoby, które z niego korzystają. Co też wskazuje, że jakość opieki zdrowotnej rośnie. Do tego wyszła nowa rzecz, a mianowicie, że komunikacja z pacjentem na większy wpływ na satysfakcje niż warunki lokalowe i czas oczekiwania na świadczenie – powiedział Jakub Adamski