Przedstawił ze swojej perspektywy zalety ubezpieczenia TUW PZUW, które jest oparte o zasadę wzajemności. Ocenił też wsparcie ubezpieczyciela w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Odniósł się też do zalet wynikających z inicjatywy projekt Szpital 360.