Opowiedział o Radzie Naukowej TUW PZUW, złożonej ze specjalistów. Jak zaznaczył, bierzeona aktywny udział w merytorycznym wsparciu inicjatyw TUW PZUW. Jej członkowie uczestniczyli w opracowaniu treści ankiet satysfakcji hospitalizowanych pacjentów. Rada Naukowa pełni też nadzór nad zakresem szkoleń realizowanych przez TUW PZUW dla personelu ubezpieczanych podmiotów leczniczych.