Opowiedziała o metodologii badania satysfakcji Polaków, w tym również pacjentów szpitali, które powstało we współpracy z TUW PZUW. Przedstawiła również jego wyniki, według których zdecydowana większość respondentów dobrze ocenia szpitale.