Trzy miesiące badań i 3100 ankietowanych. A wszystko po to, by poprawiać jakość ochrony zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów. Bo najlepszym celem do tego są ich własne doświadczenia.

- Dzięki badaniu CBOS zdobyliśmy cenną wiedzę opartą na faktach, a nie mitach – powiedział Piotr Daniluk.