Opowiedziała o Programie Szpital 360, który jest kompleksowym i holistycznym podejściem do zagadnień ryzyka medycznego. Podejmowane w jego ramach działania obejmują wizytacje medyczne w podmiotach leczniczych, które służą diagnozowaniu potencjalnych problemów, a także analizie błędów i wyciąganiu z nich wniosków. Rezultatem są działania prewencyjne, czyli szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego oraz wsparcie szpitali w projektach służących podnoszeniu bezpieczeństwa. Odniosła się też do rosnącej liczby roszczeń ze strony pacjentów i wysokości zasądzanych odszkodowań, które stają się coraz większym problemem dla placówek leczniczych.