– Chcemy traktować podmioty lecznicze w sposób holistyczny, wdrażając wiele elementów, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają – podkreśla. Punktem wyjścia są tzw. wizytacje medyczne prowadzone przez lekarzy z doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym. Służą diagnozowaniu potencjalnych problemów i potrzeb szpitali pod względem bezpieczeństwa.

Efektem wizytacji są raporty z zaleceniami dla szpitali i adekwatne przedsięwzięcia służące podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej, w tym bezpłatne szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego. Nowatorskim elementem projektu są badania opinii pacjentów. – Chcemy pytać pacjentów o ich doświadczenia z pobytu w szpitalu. Nad przygotowaniem ankiet pracujemy z ekspertami z Biura Rzecznika Praw Pacjenta – dodaje dyrektor Daniluk.