Trwający od czwartku do soboty w Katowicach kongres wpisuje się w obchody Światowych Dni Choroby Parkinsona – postępującej, zwyrodnieniowej choroby ośrodkowego układu nerwowego, dotykającej przede wszystkim ludzi starszych.

Reklama

- Dzisiaj o chorobie Parkinsona wiemy bardzo dużo, m.in. to, że czeka nas nowy etap rozwoju medycyny, tj. medycyna spersonalizowana. Nie ma od tego odwrotu, to powszechna opinia, szczególnie ma to miejsce w chorobie Parkinsona, choć uporządkowanie tej personalizacji zajmie nam jeszcze trochę czasu – powiedział prowadzący jedną z piątkowych sesji neurolog, b. minister zdrowia, prof. Grzegorz Opala.

Prof. Andrzej Friedman z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przypomniał, że podstawowe czynniki ryzyka zachorowania to płeć i wiek – częściej chorują mężczyźni. W ogólnej populacji odsetek chorych to 0,3 proc., w populacji powyżej 60. roku życia – 1 proc., a powyżej 80. roku życia – 3 proc.

Jak poinformował, wystąpienie choroby u kogoś z krewnych zwiększa ryzyko zachorowania ponadczterokrotnie. Postęp choroby jest szybszy u mężczyzn. W przypadku kobiet funkcję ochronną pełni większa aktywność estrogenowa, zaobserwowano też ochronny efekt ciąż – im dłużej kobieta była w ciąży przed wystąpieniem objawów choroby, tym lepsze są jej rokowania, a tempo progresji choroby – wolniejsze.

Wśród czynników ryzyka wymienia się też uraz głowy, depresję, zawodowy kontakt z pestycydami, czy zaparcia, które mogą wyprzedzać objawy motoryczne choroby o wiele lat.

Wśród substancji wskazanych dla chorych mężczyzn, o działanie neuroprotekcyjnym, wymienia się kawę. Wątpliwości budzi natomiast medyczna marihuana. Prof. Andrzej Bogucki przytaczał podczas kongresu wyniki badań na temat zastosowania kannabinoidów u chorych na chorobę Parkinsona.

- Medyczna marihuana nie wykazuje działania leczącego w jakiejkolwiek chorobie neurologicznej. Może łagodzić objawy i zmniejszać cierpienie, ale przewlekłe stosowanie kannabinoidów może mieć niekorzystne wpływ na funkcje poznawcze, które w przypadku choroby Parkinsona mogą być również zaburzone już ze względu na podstawowe schorzenie – przestrzegł.

Reklama