21 września przypada Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera. Ten specjalny dzień poświęcony chorobie zwraca uwagę na problem starzenia się społeczeństw w krajach uprzemysłowionych. Celem inicjatywy jest edukacja i pomoc zarówno chorym, jak i ich rodzinom oraz opiekunom.

Reklama

Dotychczas przyczyny powstawania choroby są nieznane i nie ma skutecznego sposobu powstrzymywania jej rozwoju, ani zapobiegania. Leki koncentrują się na objawowym leczeniu zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych. Nazwa schorzenia pochodzi od niemieckiego psychiatry i neuropatologa Aloisa Alzheimera, który dokonał jego opisu w 1907 roku.
Choroba polega na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych, a to powoduje postępującą utratę zdolności umysłowych. Istotą są zmiany osobowości, prowadzące do „zapomnienia” tożsamości. Chorzy nie tylko zapominają nazwy przedmiotów i nie mogą porozumieć się z rodziną, ale także przestają rozpoznawać osoby bliskie, a później - siebie w lustrze. Z biegiem czasu nie potrafią wykonać podstawowych czynności, zapominając wszystko to, co umieli. Cechą charakterystyczną, odróżniającą Alzheimera od innych schorzeń starszego wieku, jest gwałtowna zmienność nastrojów i brak świadomości pacjenta, że spotykające go kłopoty wynikają z jego choroby. Przypisuje je natomiast domownikom i otoczeniu.
Na chorobę Alzheimera zapadają osoby po 65. roku życia, ale zdarza się, że dotyka ona również ludzi młodszych. Około 10 procent przypadków, to choroba dziedziczna.

Do jednych z najbardziej znanych na świecie osób, które przyznały się, że chorują na Alzheimera, należeli: aktorka Rita Hayworth, piosenkarz Dean Martin i były prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, zmarły w 2004 roku. Kiedy okazało się, że ma postawioną diagnozę, wystąpił w telewizji z apelem do świata, aby zwrócono uwagę nie tylko na sytuację ludzi chorych na Alzheimera, lecz także ich opiekunów, którzy potrzebują wsparcia ze strony państwa.

Reklama

W naszym kraju działa kilkanaście organizacji zajmujących się poradami dla opiekunów chorych. Są to między innymi, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Polska Fundacja Alzheimerowska. Rozdają one materiały informacyjne, prowadzą telefon zaufania, organizują dni otwarte i spotkania z lekarzami i terapeutami.

Reklama

Największy problem, z którym muszą zmagać się chorzy i ich opiekunowie, to niewystarczająca liczba placówek dziennego pobytu, w których można przebywać w godzinach pracy najbliższych. W Polsce w ponad 70 procent przypadków głównym opiekunem jest małżonek osoby chorej, sam często z problemami zdrowotnymi i wymagający wsparcia.

Do typowych objawów choroby Alzheimera zalicza się: zaburzenia pamięci, problemy z orientacją i zmiany osobowości.

Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera został ustanowiony na zjeździe Międzynarodowej Federacji Alzheimerowskiej w 1994 roku.