Na całym świecie leczenie osób w starszym wieku generuje największe koszty. Nie da się tego odwrócić, trzeba to zaakceptować - dodał profesor Błędowski. Podkreślił również, że kondycja i stan zdrowia w późnym wieku zależy od całego życia.

Reklama

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego chirurg profesor Jerzy Polański podkreślił, że leczenie pacjentów 80, 90- letnich jest dużo trudniejsze i droższe. Tacy chorzy mają często wiele chorób współistniejących, łatwiej dochodzi u nich do różnego rodzaju powikłań. Przedłuża się czas pobytu starszego pacjenta w szpitalu i potem bardzo często nie ma gdzie tego chorego wypisać.

Problemy opieki medycznej starzejącego się społeczeństwa będą jednym z tematów rozpoczynającego się w piątek Kongresu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.