Zaledwie 200 tysięcy korzysta ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej oraz opieki długoterminowej finansowanej przez NFZ. Większością schorowanych seniorów zajmują się rodziny.

Reklama

Osoba starsza cierpi zazwyczaj na wiele chorób, a jej leczenie często nie jest skoordynowane - podkreśla lekarz geriatra Milena Słoń. Pacjent odsyłany jest od specjalisty do specjalisty, a każdy zleca inne leki. Efekt jest taki, że chory ma kilkanaście tabletek do przyjmowania, które mogą powodować różne szkodliwe interakcje.

Brakuje systemowego wsparcia dla wszystkich osób potrzebujących opieki oraz ich rodzin - podkreśla Agnieszka Szpara, przewodnicząca Forum Opieki Długoterminowej.

Opieka społeczna zajmuje się głównie osobami samotnymi, z niskimi dochodami. Koszty opieki nad obłożnie chorymi seniorami pokrywa rodzina. Całodobowa profesjonalna opieka pielęgniarsko-opiekuńcza w zależności do standardu ośrodka to waha się od 2 do nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie.