Doktor Ewa Gyrczuk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że seniorzy w gabinecie lekarskim często skarżą się na ograniczenia dotyczące programów profilaktycznych. Zaznacza, że w zaleceniach są limity wiekowe i - na przykład - mammografia czy badania w kierunku raka szyjki macicy, mogą być wykonywane u pacjentek do 69. roku życia.

Reklama


Tymczasem Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska mówi, że takich skarg jest niewiele. Dodaje, że te ograniczenia mają uzasadnienie merytoryczne. Programy profilaktyczne mają bowiem określone kryteria, opracowane przez konsultantów krajowych w danych dziedzinach medycyny. Według niej, nie jest to problem dla pacjentów w starszym wieku.

Jedna trzecia skarg, które wpływają do Rzecznika Praw Pacjenta pochodzi od osób w podeszłym wieku. Seniorzy skarżą się między innymi, że nie są w stanie zrozumieć informacji, które otrzymują od lekarzy.