Doktor Ewa Gyrczuk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że jest zbyt mało miejsc rezydenckich z geriatrii. Zaznacza, że specjalizacja ta wymaga pewnych predyspozycji ale najważniejsze jest to, że brakuje miejsc do kształcenia przyszłych geriatrów.

Reklama

Tymczasem, jedna trzecia skarg, które wpływają do Rzecznika Praw Pacjenta dotyczy osób w podeszłym wieku. Seniorzy skarżą się, że informacji, które otrzymują od lekarzy nie są w stanie zrozumieć - mówi rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska. Według minister, lekarze powinni wykazywać większą wyrozumiałość podczas przyjmowania pacjentów w podeszłym wieku.

Doktor Ewa Gyrczuk podkreśla, że często pacjenci w podeszłym wieku mają kilka współistniejących chorób, wymagają więcej uwagi i specjalnego podejścia. Dla tych chorych, wymagających specyficznej opieki, najlepszym specjalistą jest geriatra.


W najbliższą niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra również dla osób w podeszłym wieku.

Reklama