Obecnie osoby powyżej 65 lat stanowią dwadzieścia procent ludności Włoch. Na stu młodych Włochów przypada 135 ich starszych rodaków. W najbliższym dwudziestoleciu liczba 85-latków wzrośnie tu dwudziestopięciokrotnie, a osób stuletnich aż stutrzydziestokrotnie.

Reklama


Osoby w podeszłym wieku przyjmują obecnie ponad połowę leków, których koszty pokrywa publiczna ochrona zdrowia i zajmują połowę łóżek w szpitalach. O ile przynajmniej raz w roku do lekarza chodzi 45 procent wszystkich Włochów, o tyle w przypadku osób po 74. roku życia procent ten wynosi 77, a powyżej 75. roku aż 91.


We Włoszech na sto tysięcy mieszkańców przypada 46 łóżek na oddziałach geriatrycznych. 95 procent z nich jest wykorzystywanych. Co czterdzieste łóżko szpitalne we Włoszech znajduje się na oddziale opieki nad osobami w podeszłym wieku.

Trwa ładowanie wpisu