W Rosji każdy, kto pracował, może skorzystać z medycznej opieki państwa. Jednak, jak twierdzą mieszkańcy Moskwy, kwalifikacje personelu pozostawiają wiele do życzenia, a wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę u lekarza uniemożliwia efektywne leczenie.

Reklama

Szpitale geriatryczne i domy opieki są przepełnione. Jedynie w dużych miastach utworzono centra opieki geriatrycznej, dysponujące odpowiednim zapleczem socjalno-medycznym. W pierwszej kolejności państwo wspiera weteranów II wojny światowej. Wszystkie osoby objęte opieką geriatryczną mają dostęp do bezpłatnych lekarstw. Jednak aby korzystać z tego przywileju, trzeba regularnie, raz w miesiącu przechodzić badania medyczne.

Rosyjskie ustawodawstwo przewiduje również opiekę socjalną dla osób starszych. Są to głównie dopłaty do czynszów i zniżki na produkty spożywcze. System opieki geriatrycznej w Rosji rozwija się, ale wciąż lepiej liczyć na własne oszczędności, niż na pomoc państwa.

Trwa ładowanie wpisu