Badania ponad 1,2 mln zł wsparła Unia Europejska.

Służby prasowe szpitala poinformowały, że za te pieniądze zorganizowany został specjalny dwuletni program "Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego". Placówka wyjaśniła, że wybrano trzy powiaty – skierniewicki, opoczyński i tomaszowski – ponieważ są to rejony, które pod względem profilaktyki tego schorzenia są białymi plamami. Mieszkańcy właśnie tych powiatów mają najtrudniejszy dostęp do badań wykrywających raka jelita grubego.

Reklama

Program obejmuje m.in. opiekę lekarską i badania kolonoskopowe. Każde odbywa się pod znieczuleniem, za które pacjent nie płaci. Z programu mogą skorzystać – w pełni bezpłatnie: osoby w wieku 50–65 lat oraz osoby w wieku 40–49 lat mające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

Jak informuje szpital, pierwsze badanie jest bezpłatne dla osób w wieku 25–49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (potocznie jest to dziedziczny rak jelita grubego). Te osoby powinny przedstawić potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej. W projekcie dopuszczalne jest finansowanie tylko pierwszego badania w tej grupie osób.

Również z pierwszego badania bezpłatnego mogą skorzystać osoby w wieku 25-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP) – choroby genetycznej charakteryzującej się licznymi polipami jelita grubego. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących typów nowotworu w Polsce. Rokrocznie wykrywa się go u blisko 20 tys. ludzi (częściej występuje jedynie nowotwór płuc). Jest to jednocześnie bardzo podstępna choroba, długo przebiegająca bezobjawowo.

- Bardzo skutecznym w jej wczesnym wykryciu badaniem jest właśnie kolonoskopia. Nie tylko umożliwia wykrycie guza jelita grubego na wczesnym etapie, ale pozwala też uniknąć raka. Dlatego organizujemy te tak ważne badania profilaktyczne – powiedziała dyrektorka SPZOZ w Rawie Mazowieckiej Małgorzata Leszczyńska.

Reklama

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w badaniu powinni zgłaszać się do biura projektu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – Szpital św. Ducha, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, e-mail: ue@szpitalrawa.pl lub sekretariat tel. 729-059-534, e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl. Trzeba będzie wypełnić ankietę, którą można otrzymać w biurze projektu (osoby z dwóch ostatnich grup powinny przedstawić również odpowiednie dokumenty z poradni genetycznych).

O przyjęciu i terminie badania decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.