Minister Zdrowia Łukasz Szumowski pozytywnie ocenił zapisy rekomendacji EPSCO dotyczące utrzymywania zapasów szczepionek w ilości umożliwiającej przeprowadzanie szczepień w sytuacjach wyjątkowych, takich jak epidemie. Poparł również punkt rekomendacji mówiący o przekazywaniu szczepionek z zapasów innym państwom członkowskim.

Reklama

W ocenie polskiego Ministerstwa Zdrowia, zaproponowany przez Radę jednolity sposób gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących szczepień w państwach członkowskich zapewni porównywalność danych statystycznych i umożliwi utworzenie wirtualnej hurtowni danych dotyczących zapasów szczepionek. Pozwoli to państwom członkowskim i Komisji Europejskiej na identyfikację dostępnych zapasów szczepionek w razie wybuchu epidemii lub poważnych niedoborów w państwie członkowskim oraz na wzajemną wymianę nadwyżek.

Polska poparła także stworzenie koalicji na rzecz szczepień, która będzie zrzeszała przedstawicieli stowarzyszeń pracowników sektora opieki zdrowotnej i stowarzyszeń studentów zaangażowanych na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia w Europie.

Minister Szumowski zaproponował wspólne działania edukacyjne zwiększające wiedzę o korzyściach płynących ze szczepień, a tym samym zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania ruchów antyszczepionkowych na społeczeństwa państw UE.