"Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi" to projekt, który powstał z myślą o zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w badaniach w kierunku przewlekłej choroby nerek. Skierowany jest do grupy wiekowej powyżej 50. roku życia, w której występuje wysoka zachorowalność na PChN. Program przewiduje też działania edukacyjne skierowane do osób z grupy ryzyka - poinformowała Jolanta Baranowska z biura rzecznika prasowego Urzędu Miasta Łodzi.

Reklama

Z bezpłatnych usług medycznych i edukacyjnych będzie mogło skorzystać dwa tysiące mieszkańców Łodzi w wieku 50-65 lat. Program realizowany będzie przez magistrat we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. WAM. Jego całkowita wartość to ponad 800 tys. zł, z czego 91 proc. pokryte zostanie z funduszy unijnych.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie ponad 80 lekarzy pierwszego kontaktu, którzy w 29 przychodniach na terenie całej Łodzi będą konsultować pacjentów i kierować ich na badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi i badanie ogólne moczu. Druga konsultacja z lekarzem POZ poświęcona zostanie na omówienie wyników badań oraz zagrożeń związanych z przewlekłą chorobą nerek.

W przypadku, gdy wyniki będą wskazywać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek, pacjent będzie mógł skorzystać jeszcze z trzech konsultacji z lekarzem POZ oraz dodatkowych badań laboratoryjnych, m.in. stężenia kreatyniny, albuminurii, morfologii, stężenia elektrolitów, CRP, cholesterolu, glukozy, a u osób z cukrzycą wartości hemoglobiny glikowanej.

Jeśli u uczestnika programu wykryta zostanie PChN, zostanie on skierowany do nefrologa w szpitalu im. WAM. Dla pacjentów organizowane będą w tej placówce także warsztaty edukacyjne oraz indywidualne konsultacje z dietetykiem, podczas których chorzy będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego żywienia i otrzymają spersonalizowane zalecenia żywieniowe.

Reklama

Głównym celem projektu jest zainteresowanie łodzian wiedzą na temat PChN, zaangażowanie ich w kontrolę swojego stanu zdrowia i zapobieganie rozwojowi schorzenia. Miasto wyda edukacyjną broszurę poświęconą chorobie, jej objawom i wykrywaniu, zalecanym metodom leczenia i polecanej dla chorych diecie. Autorzy programu liczą też, że dzięki badaniom wykryte zostaną do tej pory niezdiagnozowane przypadki PChN.

Program profilaktyczny prowadzony będzie w Łodzi od września 2017 do końca 2018 r.