Uchwały zaskarżył wojewoda, przekonując, że domaganie się tego rodzaju zaświadczeń jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. WSA uznał, że wojewoda ma rację i 26 października stwierdził niezgodność częstochowskich ustaw z prawem.

Reklama

Władze Częstochowy zapowiadają, że złożą skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.