14 października bezpłatne badania prowadzić będą placówki ochrony zdrowia zgłaszające się do tej inicjatywy dobrowolnie. Listę placówek można znaleźć na stronie www.astma-alergia-pochp.pl. Inicjatywę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP wspiera Narodowy Fundusz Zdrowia.

Reklama

"Celem obchodów Dnia Spirometrii jest zwiększenie świadomości na temat profilaktyki zdrowia płuc wśród społeczeństwa poprzez inicjowanie działań społecznych i naukowych w tym zakresie, które mają doprowadzić do zoptymalizowania opieki zdrowotnej nad pacjentem oraz uzyskanie przez niego kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawą" - wyjaśnił NFZ na swojej stronie internetowej.

Ogólnopolska akcja wpisuje się w założenia rozpoczętego przez Fundusz projektu edukacyjnego "liczy się każdy oddech". Celem projektu, którego realizację przewidziano od II połowy 2011 r. do I połowy 2015 r., jest zapewnienie informacji o astmie i POChP, edukacja zdrowotna świadczeniobiorców oraz poprawa jakości usług świadczonych przez świadczeniodawców.