Przedstawiono je w Paryżu przy okazji kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który odbywa się w dniach 27-31 sierpnia. Na 32 nagrodzone zespoły, cztery otrzymały po 100 tys. euro na realizację swoich programów edukacyjnych, 8 - po 50 tys. euro i 20 - po 10 tys. euro. Zwycięzców wybrano spośród 184 projektów nadesłanych z 36 krajów.

Reklama

Jak podkreślił na ceremonii wręczania nagród prof. John Camm z St. George's Hospital w Londynie, co roku na świecie 3 mln osób przechodzi udar mózgu związany z migotaniem przedsionków - najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Oznacza to, że taki udar zdarza się co 10 sekund.

"Udary związane z migotaniem przedsionków (MP) są z reguły cięższe niż inne udary, częściej prowadzą do niepełnosprawności i dwukrotnie częściej kończą się zgonem" - zaznaczył prof. Camm, który sam cierpi na to zaburzenie. Są też bardziej kosztowne.

Osoby z migotaniem przedsionków mają pięciokrotnie podwyższone ryzyko udaru, przypomniał badacz.Naukowcy przewidują, że w związku ze starzeniem się społeczeństw wrastać będzie osób cierpiących na MP i narażonych na udary z nim związane. Obecnie, w samej Europie i USA zaburzenie to występuje łącznie u ponad 9 mln osób, a do roku 2050 liczba ta ma ulec podwojeniu. Szacuje się, że MP rozwinie się na jakimś etapie życia u jednej na cztery osoby w wieku 40 lat i więcej.

Reklama

Niestety, statystyki wskazują, że u wielu ludzi z migotaniem przedsionków zaburzenie to pozostaje nierozpoznane, ponieważ często nie daje symptomów - podkreślił prof. Camm. U części chorych objawia się kołataniem serca, zawrotami głowy, zmęczeniem, bólem w klatce piersiowej, problemami z oddychaniem, a nawet utratą świadomości. Ale objawy te są jednak bagatelizowane, bo uznaje się je za typowe dla podeszłego wieku.

Dlatego konieczne jest edukowanie społeczeństw i środowiska medycznego na temat czynników ryzyka, objawów MP oraz konieczności wczesnej diagnostyki i zastosowania odpowiedniej profilaktyki przeciwudarowej. Jak przypomniał prof. Camm, dzięki zastosowaniu leków przeciwzakrzepowych można obniżyć ryzyko udaru o ok. dwie trzecie. Zaznaczył, że bardzo ważne jest też edukowanie lekarzy, jak mają czytać elektrokardiogram, bo stanowi on podstawę w diagnostyce MP.

Zespoły, które zwyciężyły w konkursie "1 Mission 1 Million" będą promować wiedzę o migotaniu przedsionków na różne sposoby. Jeden z czterech projektów, które otrzymały najwyższą nagrodę, ma promować aktywność fizyczną, jako sposób na obniżenie ryzyka udaru. Hiszpański zespół chce wykorzystać w tym celu platformę internetową, która m.in. ułatwi pacjentom kontakty z lekarzami monitorującymi efekty ćwiczeń.Włoski projekt koordynowany przez dom wydawniczy Ercules Comincazioni będzie polegał na wydaniu 200 tys. broszurek w czterech językach, które w prosty, a zarazem lekki sposób będą informować o MP. Otrzymają je kardiolodzy w celu dalszej dystrybucji wśród pacjentów i ich rodzin.

Na gali wręczenia nagród przewodnicząca organizacji AntiCoagulation Europe Eve Knight podkreśliła, że organizatorzy kampanii "1 Mission 1 Million" chcą się w najbliższym czasie skoncentrować na rozwoju strony internetowej projektu (www.heartofstroke.com). Wszyscy chętni mogą za jej pośrednictwem zgłaszać swoje pomysły na popularyzację wiedzy o MP i udarach mózgu. Sponsorem kampanii jest firma Boehringer Ingelheim.