"Na podstawie dokładnie przeanalizowanej dokumentacji medycznej okazało się, że w grupie dzieci do 2 roku życia liczba hospitalizacji z powodu zapaleń płuc obniżyła się o 74%. Poza tym, obserwujemy też 45% spadek zapadalności na tę chorobę w populacji powyżej 65 roku życia. Wskazuje to ponad wszelką wątpliwość na populacyjną skuteczność powszechnych nieodpłatnych szczepień przeciw pneumokokom, prowadzonych w Kielcach" - przyznał dr n. med. Marian Patrzałek, pediatra, specjalista chorób dziecięcych i zakaźnych, NZOZ Promed, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach, Członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, były konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii.

Reklama

Natomiast środki, jakie są wyasygnowane przez Ministerstwo Zdrowia z jego budżetu na zakup obowiązkowych szczepionek pozostają mniej więcej na takim samym poziomie od kilku lat. W latach 2006-2010 było to pomiędzy 61 mln zł a 69 mln zł. Na rok 2011 planowane jest ok. 80 mln zł, ale założenia są na 76 mln zł, choć potrzebne realnie jest 97 mln zł.
Aby szczepienie przeciw pneumokokom było powszechne, budżet powinien zostać zwiększony.

Prof. Ewa Bernatowska, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, przewodnicząca Sekcji Wakcynologii; kierownik Oddziału Immunologii, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, podkreśla:

"Mamy nadzieję, że szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom zostanie wprowadzona do powszechnego programu szczepień ochronnych i zaobserwujemy podobny sukces, jaki przyniosło wprowadzenie 3 lata temu powszechnych szczepień przeciwko Hib (Haemophilus influenzae typu b) – nie ma zachorowań na sepsę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez tę bakterię u zaszczepionych dzieci".Sabina Szafraniec, prezes Stowarzyszenia „Parasol dla Życia”, przyznaje:

"Uczestniczę w różnych spotkaniach dotyczących Programu Szczepień Ochronnych. Ministerstwo Zdrowia zgadza się w pełni z tym, że powinno dążyć do objęcia szczepieniem w przeciw pneumokokom całej populacji dzieci. Rozpatrywane są względy epidemiologiczne i ekonomiczne – i każdego roku z powodu tych drugich odkłada się decyzję o zabezpieczeniu wszystkich dzieci. Niestety w tym rachunku umyka wątek ludzki – dramat rodzin, których dzieci zachorowały na pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub inną inwazyjną postać choroby; rodzin, które toczą w szpitalu nierówną walkę z pneumokokami o życie dziecka. Wiemy, że resort zdrowia ma świadomość zagrożenia i pochyla się nad problemem od kilku lat. Czuje, że tym razem wola naszych decydentów jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy wielką nadzieję, że rozważania zakończą się podjęciem decyzji o zabezpieczeniu wszystkich dzieci przed atakiem pneumokoków i od 2012 r. Polska dołączy do innych krajów UE, które zgodnie z wytycznymi WHO takie szczepienia już wprowadziły".

Rekomendacje Ekspertów:
W 2007 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że zakażenia pneumokokowe są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie i rekomenduje jako priorytetowe umieszczenie szczepień dzieci od 2. miesiąca życia przeciwko pneumokokom w Narodowych Programach Szczepień wszystkich krajów.
W 2008 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła infekcje pneumokokowe, obok malarii, na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, których zwalczaniu oraz zapobieganiu należy nadać najwyższy priorytet.
Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) przy Ministrze Zdrowia jako najpilniejszą zmianę w kalendarzu szczepień obowiązkowych wskazuje szczepienia przeciw pneumokokom dzieci do 2. roku życia.