Jak powiedziała inicjatorka przedsięwzięcia, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i kierownik kliniki okulistyki katedry okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Wanda Romaniuk, forum ma wypełnić dotychczasową lukę w Polsce w takich przedsięwzięciach.

Reklama

"Okulistyka rozwija się bardzo szybko, tak szybko, jak technika. Jest dużo nowości, te nowości trzeba przekazywać, żeby i lekarze operujący wiedzieli, co trzeba robić, i lekarze, którzy kierują do operacji, którzy zajmują się leczeniem zachowawczym, wiedzieli, do jakich zabiegów można już kierować" - wyjaśniła prof. Romaniuk.

Forum obejmuje trzy kluczowe dziedziny interwencji chirurgicznej w okulistyce - jaskrę, zaćmę i schorzenia siatkówki. Katowiccy specjaliści prezentują m.in. zabiegi związane z operacją zaćmy, których zadaniem jest wyrównanie astygmatyzmu po pierwszej operacji - w postaci tzw. chirurgii refrakcyjnej rogówki, albo w postaci doszczepienia drugiej soczewki.

"Przedstawiamy m.in. zabieg operacyjny, gdzie jednocześnie robi się przeszczep rogówki, usunięcie soczewki i tzw. witrektomię. To bardzo skomplikowany zabieg, warto go pokazać. Wykonujemy też tzw. fakotrabekulektomie - czyli przy jednym pobycie w szpitalu, z jednego wejścia, operacje zaćmy i przeciwjaskrowe" - wymieniała prof. Romaniuk.

Wśród prezentowanych podczas imprezy nowości są m.in. tzw. soczewki toryczne, które likwidują upośledzenie widzenia związane ze zmętnieniem soczewki, a także wyrównują astygmatyzm spowodowany budową rogówki.

W katowickim forum uczestniczą m.in. konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki prof. Jerzy Szaflik, a także specjalizujący się w jaskrze prof. Cesare Mariotti z włoskiej Ancony i prof. Tarek Sharaawy z Genewy oraz wybitni specjaliści leczenia zaćmy m.in. prof. Gerd Auffarth z Heidelbergu i dr Bekir Sitki Aslan ze Stambułu.

Do udziału w sympozjum zgłoszono łącznie ok. 600 lekarzy i ok. 60 pielęgniarek z całej Polski. Oprócz prowadzonych przez ekspertów sesji tematycznych odbywają się kursy dotyczące operacji zaćmy oraz postępowania przedoperacyjnego, operacyjnego i pooperacyjnego w jaskrze.

Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej w Katowicach ma być cykliczne. "To ma sens, jeżeli nowości będą przekazywane, rozpowszechniane. W ten sposób będzie można bardziej pomóc pacjentom. A całe rzesze pacjentów oczekują na pomoc żyjąc nadzieją, że pojawi się coś nowego, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej było niemożliwe" - wskazała prof. Romaniuk.

Reklama

Katowickie Forum odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Organizatorem jest Katedra i Klinika Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieszcząca się w należącym do tej uczelni Samodzielnym Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym nr 5.