Rewolucja w leczeniu raka szyki macicy

Przełom w leczeniu raka szyjki macicy. Badanie przeprowadzone przez naukowców z brytyjskich University College London’s Cancer Institute oraz szpitala University College London wykazało, że terapia lekowa z wykorzystaniem od dawna znanych preparatów zmniejsza ryzyko śmierci o 35 proc. Wyniki zaprezentowano podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO).

Organizacja charytatywna Cancer Research UK, która sfinansowała te badania, odkrycie określiła, jako "niezwykłe".

Reklama
Reklama

W badaniu przeprowadzonym w szpitalach w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Indiach, Włoszech i Brazylii wzięło udział 500 kobiet chorych na raka szyjki macicy. Połowa z nich otrzymała nowe leczenie – intensywny sześciotygodniowy cykl chemioterapii z udziałem leków karboplatyna i paklitaksel, po którym następowała klasyczna chemioradioterapią (CRT), czyli połączenie radioterapii (brachyterapia) i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny. Druga grupa 250 kobiet otrzymała jedynie zwykłą chemioradioterapię.

Po pięciu latach od terapii w pierwszej grupie żyło 80 proc. pacjentek a u 73 proc nie zaobserwowano nawrotu ani rozprzestrzenienia się nowotworu. W grupie leczonej jedynie CRT ten odsetek wyniósł odpowiednio 72 i 64 proc.

- Nasze badanie pokazuje, że ten krótki cykl dodatkowej chemioterapii podawanej bezpośrednio przed standardową CRT może zmniejszyć ryzyko nawrotu raka lub śmierci o 35 proc. - mówi dr Mary McCormack, główna autorka badań. - To największa poprawa wyników leczenia tej choroby od ponad 20 lat - podsumowała.

Reklama

Leki są zatwierdzone, tanie i dostępne

Co ważne, oba leki zastosowane w tym badaniu są tanie, dostępne i już zatwierdzone do stosowania u pacjentów. Dlatego zdaniem ekspertów mogą stosunkowo szybko stać się nowym standardem opieki.

Jednak nie każda kobieta chora na raka szyjki macicy może liczyć na takie same efekty. Większość kobiet biorących udział w badaniu miało nowotwory, które nie zaczęły jeszcze rozprzestrzeniać się w innych częściach ciała. Nie wiadomo jeszcze, jak skuteczna będzie ta terapia u kobiet z bardziej zaawansowaną chorobą.

Zdaniem dr. Iaina Foulkesa z Cancer Research UK "w leczeniu raka najważniejszy jest czas".

- Coraz więcej dowodów wskazuje na wartość dodatkowych rund chemioterapii przed innymi metodami leczenia, takimi jak operacja i radioterapia, także w przypadku innych nowotworów. Nie tylko może to zmniejszyć ryzyko nawrotu raka, ale można go szybko zastosować przy użyciu leków już dostępnych na całym świecie - powiedział.

Rak szyjki macicy w Polsce

Rak szyjki macicy jest trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. W 2020 r. na świecie odnotowano ponad 600 tys. nowych przypadków raka szyjki macicy i ponad 340 tys. zgonów. Na świecie rak szyjki macicy zabija jedną kobietę co dwie minuty.

Ponad 85 proc. nowych zachorowań dotyczy kobiet zamieszkałych w krajach rozwijających się. Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności. Na raka szyjki macicy chorują najczęściej kobiety w wieku 45-65 lat.

Jak wylicza Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, w Polsce w 2020 r. odnotowano 3 862 nowych przypadków raka szyjki macicy i 2 137 zgonów. To oznacza, że codziennie prawie sześć Polek umiera z powodu tego raka

Główną przyczyną raka szyjki macicy jest infekcja wirusem zwanym brodawczakiem ludzkim (HPV). Profilaktyka polega na szczepieniach przeciwko HPV oraz regularnych badaniach cytologicznych.