To pierwsze na świecie badanie, w którym przetestowano połączenie przystępnych cenowo i łatwych do zastosowania interwencji w zapobieganiu inwazyjnym typom nowotworów. Jego wyniki mogą - zdaniem autorów - wpłynąć na przyszłość profilaktyki raka u osób w podeszłym wieku.

Reklama

Nowotwory uważane są obecnie za główną chorobę związaną z wiekiem w Europie i USA. Jest to też druga najczęstsza przyczyna śmiertelności wśród osób starszych, a prawdopodobieństwo zachorowania na większość nowotworów wzrasta wraz z upływem lat.

Według dr Heike Bischoff-Ferrari ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu oprócz typowych zaleceń profilaktycznych, takich jak niepalenie papierosów czy sumienna ochrona przed słońcem, mało jest interwencji, które koncentrują się na zapobieganiu nowotworom. - Dzisiejsze działania profilaktyczne skierowane do osób w średnim i starszym wieku są w dużej mierze ograniczone do badań przesiewowych oraz szczepień - mówi badaczka będąca główną autorką nowej publikacji.

Reklama

Przypomina ona wcześniejsze badania, które wykazały, że witamina D3 może hamować wzrost komórek nowotworowych. Podobnie działanie wykazują kwasy omega-3, które są w stanie hamować transformację prawidłowych komórek naszego ciała w komórki nowotworowe. Od dawna wiadomo też, że odpowiednia aktywność fizyczna poprawia funkcje odpornościowe i zmniejsza stan zapalny w organizmie, co także pomaga w zapobieganiu nowotworom.

Jednak brakowało dotąd wiarygodnych badań klinicznych potwierdzających skuteczność tych trzech interwencji: zarówno pojedynczo, jak i łącznie.

Reklama

Aby uzupełnić tę lukę w wiedzy, dr Bischoff-Ferrari i jej współpracownicy przetestowali wpływ codziennego przyjmowania wysokich dawek witaminy D3, suplementów kwasów omega-3 oraz prostego programu ćwiczeń domowych na ryzyko rozwoju raka inwazyjnego wśród dorosłych osób w wieku 70 lat lub starszych. Skuteczność wszystkich tych interwencji sprawdzali rozdzielnie oraz w różnych kombinacjach.

Zaprojektowali duże, trzyletnie badanie, które nazwali DO-HEALTH. Prowadzili je jednocześnie w pięciu europejskich krajach (Szwajcarii, Francji, Niemczech, Austrii i Portugalii) na w sumie 2157 uczestnikach.

Wszystkie badane osoby zostały losowo przydzielone do ośmiu różnych grup. Pierwsza otrzymywała dziennie 2000 IU witaminy D3, 1g kwasów omega-3 oraz trzy razy w tygodniu miała wykonywać łatwy trening siłowy. Grupa druga dostawała wyłącznie witaminę D3 i kwasy omega-3. Uczestnicy z grupy trzeciej przyjmowali samą witaminę D oraz wykonywali treningi, a ci z grupy czwartej dostawali kwasy omega oraz wykonywali treningi. Grupie piątej zalecono wyłącznie wysokie dawki witaminy D3, grupie szóstej - kwasów omega-3, a siódmej - tylko ćwiczenia. Ostatnia grupa - ósma - otrzymywała placebo.

Przez trzy lata monitorowano stan zdrowia uczestników poprzez wykonywanie im standardowych badań.

Po tym czasie okazało się, że połączenie wszystkich trzech metod profilaktycznych przyniosło bardzo duże korzyści w zakresie prewencji raka inwazyjnego.

Jeśli chodzi o działanie pojedyncze, to nie było ono spektakularne: każda „terapia” stosowana indywidualnie przynosiła bardzo niewielkie korzyści. - Ale, gdy wszystkie trzy terapie zostały połączone, korzyści stały się wyraźne i zauważyliśmy ogólne zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka o 61 proc. - podkreślają autorzy badania.

Ich zdaniem otrzymane wyniki mogą mieć istotny wpływ na przyszłość profilaktyki raka inwazyjnego u osób starszych. - To pierwsze w historii randomizowane i kontrolowane badanie, które wykazało, że połączenie codziennej suplementacji witaminy D3, kwasów omega-3 oraz prostego programu ćwiczeń może być skuteczne w zapobieganiu rakowi w populacji ogólnie zdrowych osób powyżej 70 roku życia - komentuje dr Bischoff-Ferrari.