To najczęściej występujący nowotwór u kobiet w Polsce. Statystycznie w naszym kraju co 40 minut wykrywany jest przypadek raka piersi, co daje około 35 przypadków dziennie. Rocznie z powodu tego nowotworu umiera 15 tysięcy Polek.

Reklama

W Unii Europejskiej każdego roku diagnozuje się 350 tysięcy nowych przypadków zachorowań. Co roku z tego powodu umiera około 130 tysięcy osób. Rak piersi to choroba przewlekła, a nie śmiertelna. Ze zdiagnozowanym nowotworem żyje 60-80 tysięcy Polek.

Wysoki stopień umieralności wynika ze zbyt późnego wykrywania nowotworu. Aby to zmienić, podejmuje się szereg działań, których celem jest poprawa wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania rakowi piersi, zwiększenie dostępu do diagnostyki opartej na nowoczesnych technologiach oraz pomoc ofiarom tej choroby. Co roku intensyfikacja tych działań następuje w październiku, który jest uznawany za miesiąc walki z tym nowotworem.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory tego typu w Polsce. Najczęściej zachorowania pojawiają się u kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia. W tej grupie zanotowano ponad 50 procent wszystkich zachorowań na raka piersi.

Umieralność można obniżyć, prowadząc populacyjne programy wczesnego wykrywania tego nowotworu, tak zwane badania screeningowe. W Polsce taki program rozpoczęto w 2007 roku. Polega on na wysyłaniu zaproszeń na bezpłatne badanie mammograficzne do kobiet w wieku od 50. do 69. roku życia, które w ostatnich 24 miesiącach nie miały takiego badania.

Reklama

Mammografia pozwala wcześnie wykrywać 90-95 procent zmian. Jak wynika z badań prowadzonych w krajach zachodnich, jej zastosowanie wpływa na obniżenie śmiertelności kobiet z powodu raka piersi o 25-30 procent. Niestety, jedynie 20 procent Polek odpowiada na wysyłane zaproszenia,

Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie oprócz wieku są między innymi rak piersi wśród członków rodziny, wczesna pierwsza miesiączka - przed 12. rokiem życia, późna menopauza - po 55. roku życia, urodzenie dziecka po 35. roku życia, a także bezdzietność.