W strefie, w której znajduje się 39 gospodarstw drobiarskich, obowiązuje zakaz transportu drobiu. Zapowiedziano skontrolowanie wszystkich tych gospodarstw.

Reklama

Heski resort ochrony konsumenta poinformował, że wirus, który wykryto, jest nisko patogenny i nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Ustalili to naukowcy z weterynaryjnego instytutu im. Friedricha Loefflera.

Według władz Hesji jest to pierwszy przypadek pojawienia się wirusa ptasiej grypy w gospodarstwie hodowlanym w tym landzie. Dotychczas wykrywano go tam tylko u dzikiego ptactwa.

Ptasią grypę wykryto, gdy hodowca-amator wystąpił o świadectwo zdrowia dla ptaków, które chciał pokazać na wystawie drobiu.