Jak podaje Fundacja w informacji prasowej, bezpłatną ochroną przed wirusem RS (RSV) zostaną objęte wcześniaki urodzone w wieku ciążowym do 35. tygodnia ciąży włącznie oraz z małą masą urodzeniową – mniejszą lub równą do 1500 gramów, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną do 24. miesiąca życia i dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca, spełniające kryteria wejścia do programu. Dzięki temu Polska zyskała jeden z najlepszych programów ochrony przed wirusem RS w Europie.

Reklama

Wirus RS, czyli syncytialny wirus nabłonka oddechowego, atakuje drogi oddechowe wywołując groźne infekcje – zapalenie oskrzelików, zapalenie oskrzeli i płuc. Jest szczególnie groźny dla najmniejszych dzieci do 2. roku życia i dzieci z chorobami współistniejącymi. Infekcja może prowadzić do niewydolności oddechowej i niedotlenienia, a leczenie często musi być prowadzone na oddziale intensywnej terapii z wykorzystaniem mechanicznej wentylacji. RSV jest plagą ostatnich kilku miesięcy - spowodował hospitalizację tysięcy dzieci w całej Polsce, nie tylko wcześniaków.

- Ogromnie cieszę się z decyzji Ministerstwa Zdrowia i bardzo za nią dziękuję. Do programu lekowego będą kwalifikowane dzieci z hemodynamicznie istotną wada serca, z jawną niewydolnością serca, utrzymującą się pomimo leczenia farmakologicznego lub z umiarkowanym lub ciężkim wtórnym nadciśnieniem płucnym lub dzieci z siniczymi wadami serca, z przezskórnym utlenowaniem krwi tętniczej utrzymującej się poniżej 90 proc. – powiedziała konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej dr Maria Miszczak-Knecht, cytowana w informacji prasowej.

Jak dodała, dla dzieci z wadami serca wirus RS jest realnym zagrożeniem, zwłaszcza dla tych, które czekają na zabieg kardiochirurgiczny, często ratujący życie. Każdy dzień opóźnienia wynikający z infekcji źle wpływa na ogólny stan zdrowia dziecka. - Na szczęście, dzięki tej decyzji będziemy mogli chronić dzieci przed zakażeniem wirusem RS – podkreśliła.

Szersze zabezpieczenie przed wirusem RS otrzymały również wcześniaki urodzone w wieku ciążowym do 35. tygodni włącznie, które mają małą masę urodzeniową – równą lub mniejszą 1500 gramów.

Reklama

Wirus RS jest najgroźniejszy dla najmniejszych dzieci, których układ oddechowy nie jest w pełni dojrzały. Bezpłatną ochronę otrzymywały do tej pory najbardziej niedojrzałe wcześniaki urodzone przed 33. tygodniem ciąży. Zdarza się, że dzieci urodzone między 33. a 35. tygodniem ciąży rodzą się z bardzo małą masą urodzeniową, a to jeden z czynników ryzyka ciężkiego przebiegu zakażeń wywoływanych wirusem RS.

- Mała masa urodzeniowa ma niekorzystny wpływ na rozwój poszczególnych układów organizmu dziecka, w tym przede wszystkim na układ oddechowy. Im wcześniej zakończona ciąża, tym masa urodzeniowa dziecka jest mniejsza, ale zdarza się, że nawet w 3. trymestrze ciąży rodzą się dzieci z małą masą urodzeniową poniżej 1500 gramów. Cieszę się, że teraz dzieci urodzone w wieku ciążowym mniejszym lub równym 35 tygodni oraz małą masą urodzeniową – mniejszą lub równą 1500 gramów będą otrzymywały immunoprofilaktykę - powiedziała prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.

Bezpłatna ochrona będzie również zapewniona dzieciom z dysplazją oskrzelowo-płucną w drugim sezonie zakażeń.

Konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich zwróciła uwagę, że Dysplazja oskrzelowo-płucna to poważna, przewlekła choroba płuc, która charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem pęcherzyków płucnych, a przez to nieprawidłowym wzrastaniem płuc. W przypadku dzieci z ciężką postacią tej choroby, wirus RS jest bardzo groźny również w późniejszych latach, a do tej pory były one przed nim zabezpieczane tylko w pierwszym sezonie zakażeń – wyjaśniła.

Jak dodała, celem neonatologów było rozszerzenie immunoprofilaktyki do 24. miesiąca życia dziecka należącego do tej grupy, tak, aby otrzymało ochronę również w drugim sezonie zakażeń. Cieszę się, że dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia będzie to możliwe – powiedziała prof. Helwich.

Zaznaczyła, że wdrożenie programu zawsze musi potrwać. - Pełną parą ruszy on w sezonie jesiennym – powiedziała.

Eksperci oceniają, że w związku z widoczną tendencją do wcześniejszego występowania wirusa RS i zachorowań bardzo cenna jest decyzja MZ umożliwiająca wcześniejsze rozpoczęcie immunoprofilaktyki. Od nowego sezonu zakażeń będzie można podawać ją już we wrześniu, a nie jak to było do tej pory w październiku.

- Na naszych oczach i przy potężnym zaangażowaniu neonatologów, program profilaktyki zakażeń RSV rozszerzał się od bardzo skromnego, ograniczającego dostęp, do takiego, którym możemy poszczycić się na tle innych krajów europejskich – oceniła Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji Koalicja dla Wcześniaka, rzeczniczka Ogólnopolskiego Porozumienia Razem dla wcześniaków.

Więcej informacji o wirusie RS, profilaktyce zakażeń oraz listę ośrodków realizujących program profilaktyki zakażeń RSV można znaleźć na stronie internetowej Koalicji dla Wcześniaka: https://www.koalicjadlawczesniaka.pl/edukacja/osrodki-realizujace-program-profilaktyki-zakazen-rsv.