Uszkodzenie mózgu, które może rozwijać się po przedwczesnym porodzie powoduje problemy takie jak mózgowe porażenie dziecięce: zespół zaburzeń ruchowych i postawy. W pierwszych etapach życia obserwowane jest opóźnienie w zdobywaniu typowych umiejętności charakterystycznych dla danego wieku w rodzaju siadania czy raczkowania. Inne objawy to zaburzenia koordynacji, napięcia mięśni szyi i tułowia, trudności ze ssaniem i połykaniem w trakcie karmienia, czasami całkowite porażenie kończyn.

Reklama

Ponad jedna trzecia przypadków porażenia mózgowego jest nadal związana z ekstremalnie przedwczesnymi narodzinami.

Zespół z University of Auckland wykazał na modelu zwierzęcym, że przed wystąpieniem urazu pojawiał się intensywny miejscowy stan zapalny. Podanie dobrze znanego leku przeciwzapalnego, etanerceptu nawet trzy dni po okresie niedotlenienia, było w stanie prawie całkowicie zapobiec poważnym uszkodzeniom, które rozwinęły się po trzech tygodniach. Etanercept to białko receptorowe p75 Fc wiążące się z ludzkim czynnikiem martwicy nowotworów (TNF) produkowane metodą rekombinacji genetycznej.

TNF, czyli czynnik martwicy nowotworów, na który działa etanercept to jedna z najważniejszych cytokin biorących udział w procesie zapalnym.

- Właściwie wszystkie proponowane do tej pory terapie należy rozpocząć w ciągu pierwszych sześciu godzin życia – mówi profesor Laura Bennet. - Często nie jest to realistyczne, gdy rodziny są przytłoczone wydarzeniami związanymi z narodzinami.

- Okno terapeutyczne trwające co najmniej trzy dni jest wyjątkowo długie. Potrzeba znacznie więcej badań, zanim to podejście będzie można przetestować na ludziach, ale to niezwykle szerokie okno na leczenie daje nam prawdziwą nadzieję, że te odkrycia pewnego dnia doprowadzą do opracowania nowego leczenia u ludzi, aby zapobiec porażeniu mózgowemu – mówi profesor Bennet.