Na celiakię, zwaną chorobą trzewną, zapada jedno na sto dzieci. Jak wyjaśniła PAP doktorantka Natalia Drabińska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, jest to choroba autoimmunologiczna, którą wywołuje obecność glutenu w żywności. W organizmie chorego gluten powoduje stan zapalny jelita, dochodzi do zanikania kosmków jelitowych, przez co powierzchnia wchłaniania z jelit się zmniejsza.

Reklama

Choroba trzewna jest niewyleczalna, towarzyszy pacjentowi przez całe życie, nie ma na nią leków, nie wykonuje się operacji, jedynym sposobem jej leczenia jest zastosowanie restrykcyjnej, bezglutenowej diety do końca życia, która złagodzi skutki choroby, jakimi są chroniczny stan zapalny, zaburzenia wchłaniania czy niedobory witaminowe i mineralne. - Poprzez zastosowanie prebiotyków chcemy poprawić ogólny stan zdrowia dzieci z chorobą trzewną - podkreśliła Natalia Drabińska.

Prebiotyk to substancja obecna lub wprowadzana do pożywienia w celu stymulacji rozwoju korzystnych bakterii jelitowych, poprawiająca w ten sposób zdrowie. Zaletą stosowania prebiotyków jest zmiana składu mikroorganizmów w jelitach człowieka, prowadząca do zmniejszenia liczby bakterii szkodliwych i zwiększenia pożytecznych dla gospodarza. Prebiotyki mogą występować naturalnie w żywności lub być do niej dodane. W odróżnieniu od probiotyku nie zawiera żadnych mikroorganizmów, a jedynie substancje stymulujące.

W ramach swojego projektu Natalia Drabińska będzie podawała dzieciom z celiakią fruktany typu inuliny, które należą do grupy prebiotyków. Inulina w największych ilościach występuje w mało popularnych roślinach, takich jak cykoria czy topinabur, ale obecna jest także w cebuli, porze czy czosnku. Jak przypomniała doktorantka, wielokrotnie zostało udowodnione, że spożycie tych produktów może korzystanie wpływać na organizm.

Reklama

Drabińska wyjaśniła, że badania naukowe dotyczyć będą analizy lotnych związków organicznych w moczu. Jest to nieinwazyjna metoda i niestresująca dzieci. Mocz został uzyskany od dzieci z celiakią, pozostających pod opieką Poradni Gastroenterologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy, jedna przyjmowała prebiotyk – fruktany typu inuliny, druga otrzymywała placebo.

Mocz zawiera różne związki, które dostały się do krwioobiegu i zostały wydalone przez nerki. Każde zaburzenie funkcjonowania organizmu może mieć odzwierciedlenie w profilu związków obecnych w moczu. Jak opisała doktorantka, u dzieci z chorobą trzewną bardzo często występują zaburzenia szczelności jelit, dlatego metabolity, które powinny być wydalone z organizmu z kałem, mogą dostawać się do krwioobiegu, a stamtąd przez nerki do moczu.

- Będę zatem badała skład ilościowy i jakościowy moczu dzieci z celiakią, aby ocenić, czy suplementacja diety prebiotykami ograniczy przepuszczalność jelit i poprawi parametry zdrowia dzieci z celiakią - wyjaśniła Drabińska.