Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Francji postanowili zbadać zależność między rzucaniem palenia, a przybieraniem na wadzie. Z ich obliczeń wynika, że byli palacze w ciągu roku od rzucenia używki przybierają średnio 4,67 kg. Najszybszy przyrost wagi notuje się w ciągu pierwszych trzech miesięcy tytoniowej abstynencji.

Reklama

W tym przypadku należy rozważać długoterminowe skutki zdrowotne związane z przyrostem masy ciała i rzuceniem palenia. Choć otyłość jest związana ze zwiększonym ryzykiem zgonu, badania wskazują, że niewielki przyrost masy ciała nie zwiększa jego ryzyka; dalsze palenie tak - komentują wyniki badań prof. Esteve Fernandez z Uniwersytetu w Barcelonie i prof. Simon Chapman z Uniwersytetu w Sydney.